Africa Development. “0 - Prelim”. Africa Development, vol. 45, no. 2, Feb. 2020, doi:10.57054/ad.v45i2.639.